hest110 hette Åse
Gå å fortell hu at hu har et nydelig navn
Ps. Ikkje skriv Åsne! Hu like ikkje det