Bedre på å lese norsk enn å snakke og skrive det.
25 år gammel spiller fra Tyskland.
Avler Tennessee Walkers siden 05/2014.