Som regel lite aktiv grunnet mangel på tid og interesse 



Savner passhester ¯\_(ꙭ)_/¯