The person sociable, but on trifles it is better not to disturb. Came from the Russian version, the game almost from.                                       Kjøp:Fruktbarhetsstav 100к equus                         Jeg lager presentasjoner til bestilling,  skriv i personlige meldinger                                                  image