ᴸᵃˢᵗ ᵉᵈᶤᵗᵉᵈ: ⁴ᵗʰ/ᶠᵉᵇ/²⁴
.
ᴸᵒᵒᵏᶤᶰᵍ ᶠᵒʳ:
ᴳᵃᶤᵃ ᶠʳᶤᵉˢᶤᵃᶰ ⁽⁽ᶠʳᶤᵉˢᵉʳʰᵉˢᵗ ᴱᶰʰʲøʳᶰᶤᶰᵍ⁾⁾
ᴳᵃᶤᵃ ᴷᶰᵃᵇˢᵗʳᵘᵖᵉʳ ⁽⁽ᴱᶰʰʲøʳᶰᶤᶰᵍ⁾⁾
ᴳᵃᶤᵃ ᴺᵒᵏᵒᵗᵃ ⁽⁽ᴱᶰʰʲøʳᶰᶤᶰᵍ⁾⁾
ᴳᵃᶤᵃ ᵛᵃᶰᶰᵉʳ ⁽⁽ᵀᶤᶰᵏᵉʳ ᴱᶰʰʲøʳᶰᶤᶰᵍ⁾⁾
ᴳᵃᶤᵃ ᴹᵃʳʷᵃʳᶤ ⁽⁽ᴱᶰʰʲøʳᶰᶤᶰᵍ⁾⁾

ᴵ'ᵐ ʰᵃᵖᵖʸ ᵗᵒ ᵖᵃʸ ᵃ ᵍᵉᶰᵉʳᵒᵘˢ ᵃᵐᵒᵘᶰᵗ ᵒᶠ ᴱᵠᵘᵘˢ ᵒʳ ᵖᵃˢˢᵉˢ ¹⁰⁰ᵖ ⁻ ⁶⁰⁰ᵖ ⁽ᶰᵉᵍᵒᵗᶤᵃᵇˡᵉ⁾ ᵈᵉᵖᵉᶰᵈᶤᶰᵍ ᵒᶰ ʷʰᵉᵗʰᵉʳ ᵗʰᵉʸ ʰᵃᵛᵉ ˢᵛᵃʳᵗᵉᵇøʳˢᵉᶰ ᶤᵗᵉᵐˢ ᵒʳ ᶰᵒᵗˑ ᴵ ʷᶤˡˡ ᵖᵃʸ ᵃ ʰᶤᵍʰᵉʳ ᵃᵐᵒᵘᶰᵗ ᶠᵒʳ ᶠʳᶤᵉˢᵉʳʰᵉˢᵗ ᵃᶰᵈ ᴷᶰᵃᵇˢᵗʳᵘᵖᵉʳ ᵘᶰᶤᶜᵒʳᶰˢ ^-^ ᴬᶰʸ ᶜᵒᶰˢᶤᵈᵉʳᵃᵗᶤᵒᶰ ʷᶤˡˡ ᵇᵉ ᵍʳᵉᵃᵗˡʸ ᵃᵖᵖʳᵉᶜᶤᵃᵗᵉᵈˑ <3


~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`
ᴹʸ ᵐᵃᶤᶰ ᴴᵒʷʳˢᵉ ᵃᶜᶜᵒᵘᶰᵗ ᶤˢ ᶤᶰ ᵗʰᵉ ᴬᵘˢᵗʳᵃˡᶤᵃᶰ ˢᵉʳᵛᵉʳ ᵘᶰᵈᵉʳ ᵗʰᵉ ˢᵃᵐᵉ ᶰᵃᵐᵉˑ ᴵ ˢᵉˡᵈᵒᵐ ᵖˡᵃʸ ᶤᶰ ᵗʰᵉ ᵁˢ˒ ᵁᴷ˒ ᶜᴬ ᵛᵉʳˢᶤᵒᶰˢ ᵃˢ ʷᵉˡˡˑ ᴵ'ᵐ ᵃᶰ ᴬᵘˢᵗʳᵃˡᶤᵃᶰ/ᴾᵒˡᶤˢʰ ᵍᵃˡ˒ ᶜᵘʳʳᵉᶰᵗˡʸ ˡᶤᵛᶤᶰᵍ ᶤᶰ ᴾᵒˡᵃᶰᵈ.
ᴵ ʳᵉᵗᵘʳᶰ ᵃˡˡ ᶜᵒᶰᵍʳᵃᵗˢ ᴵ ˢᵉᵉˑ ᵀʰᵃᶰᵏ ʸᵒᵘ a4bc962b6472bd3fac0f915a0ff0c336.pngᴬᵈᵘˡᵗ ᵖˡᵃʸᵉʳˑ ᴬˡʷᵃʸˢ ᵃᶜᶜᵉᵖᵗᶤᶰᵍ ᶠʳᶤᵉᶰᵈ ʳᵉᵠᵘᵉˢᵗˢ 50585be4e3159a71c874c590d2ba12ec.png

ᴵ'ᵐ ʰᵒᵖᶤᶰᵍ ᵗᵒ ˡᵉᵃʳᶰ ᵗʰᵉ ᴺᵒʳʷᵉᵍᶤᵃᶰ ˡᵃᶰᵍᵘᵃᵍᵉ ʷᶤᵗʰᶤᶰ ²⁰²³ˑ ᴵ ʷᵒᵘˡᵈ ˡᵒᵛᵉ ᵗᵒ ᵛᶤˢᶤᵗ ᵗʰᵉ ᶠʲᵒʳᵈˢ˒ ᴺᵒʳᵗʰᵉʳᶰ ˡᶤᵍʰᵗˢ ᵃᶰᵈ ᵍᵒ ˢᵏᶤᶤᶰᵍ ᵗʰᵉʳᵉˑ

ᶠᵃᶰᵃᵗᶤᶜ ᵒᶠ ᴺᵒʳˢᵉ ᴹʸᵗʰᵒˡᵒᵍʸ.
ᵞᵃʸ ᵐʸ ˢᵘᵇᵐᶤˢˢᶤᵒᶰ ᵐᵃᵈᵉ ᶤᵗ ᵗʰʳᵒᵘᵍʰˑ ᶜʰᵉᶜᵏ ᶤᵗ ᵒᵘᵗ ᵀᴴᴬᴺᴷ ᵞᴼᵁ ˢᵒ ᵐᵘᶜʰ ᶠᵒʳ ᵘˢᶤᶰᵍ ᶤᵗ a4bc962b6472bd3fac0f915a0ff0c336.png
howrse_ga_coat_grey_pinto_by_polarisdraws_dfjm1k5-fullview.png?token=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiOiJ1cm46YXBwOjdlMGQxODg5ODIyNjQzNzNhNWYwZDQxNWVhMGQyNmUwIiwiaXNzIjoidXJuOmFwcDo3ZTBkMTg4OTgyMjY0MzczYTVmMGQ0MTVlYTBkMjZlMCIsIm9iaiI6W1t7ImhlaWdodCI6Ijw9MTYwMCIsInBhdGgiOiJcL2ZcLzdkYjQwNTgzLTMxNjgtNDdkOC1hMDY0LTAxNGIwOGI1OGRlOFwvZGZqbTFrNS02OWUxMGZkOS02OGIzLTRjZTQtYmM3Ny00MmQwZmJiZjkyZTIucG5nIiwid2lkdGgiOiI8PTE2MDAifV1dLCJhdWQiOlsidXJuOnNlcnZpY2U6aW1hZ2Uub3BlcmF0aW9ucyJdfQ.WwR6WKRca0bsu33wETGaGkJLIs1i2upRnjfjGTU-Bn0

ᶠʳᶤᵉˢᶤᵃᶰ ᵃᶰᵈ ᴹᵃʳʷᵃʳᶤ ᵃᵈᵈᶤᶜᵗ
878e77dde3d06cf1912d26c57f8c0e72.jpg
0d9d1b1e42868cf97c8072a545889e9130fafeee.gif

ᵡᵃᶰᵗʰᵒˢ ¹ ² ³ ⁻⁻⁻⁻ ᵀᵒᵖᵃᶻ ¹ ² ³ ⁻⁻⁻⁻ ᶠʳᵒˢᵗ ¹ ⁻⁻⁻⁻ ᴬʳᶜʰᶤᵐᵉᵈᵉˢ ¹
ᵀʰᵃᶰᵏ ʸᵒᵘ ᶠᵒʳ ʳᵉᵃᵈᶤᶰᵍ c: