Hjelp med ridesenteret

1 / Opprett og styr ditt ridesenter

> 1.1 – Generelt

centreequestre

Opprett og administrer ridesenteret ditt for å:

 • Ta imot innlosjerte hester
 • Tilby beite
 • Dyrke en rekke produkter
 • Lage nyttige gjenstander til ridesenteret ditt og oppdrettsfarmene dine
 • Opprette og administrere konkurransene dine

Du får tilgang når du fullfører målene dine som oppdretterlærling.

> 1.2 – Plassering

Når du oppretter ridesenteret ditt, må du velge hvor det skal ligge. Det finnes 3 forskjellige muligheter:
 • Skogen
 • Stranda
 • Fjellet
Avhengig av plasseringen til ridesenteret ditt, vil leietakerne dine få raskere fremgang når de drar ut på visse ritt:
 • Skogsritt hvis ridesenteret ditt ligger i skogen
 • Strandritt hvis ridesenteret ditt ligger på stranda
 • Fjellritt hvis ridesenteret ditt ligger på fjellet
Hver ridesenter-plassering har også en spesiell ressurs du kan samle hver gang leietakerne dine fullfører et oppdrag. Disse ressursene lar deg produsere de fleste gjenstandene som kan kjøpes i butikken.
PlasseringRessurser
localisationforetSkogressourceboisTrevirke
localisationmontagneFjellressourceferJern
localisationplageStrandressourcesableSand

> 1.3 – Butikken

I butikken finner du alt du trenger for å drive ridesenteret ditt. Alt er delt inn i forskjellige kategorier:

 • Oppgraderinger, hvor du finner gjenstander som gjør at engene dine gir større avkastning og boksene dine blir mer komfortable
 • Jordbruk, hvor du kan kjøpe frø og gjødsel som brukes på enger for å dyrke frem avlinger
 • Ressurser, hvor du kan kjøpe alle ingrediensene som trengs for å produsere gjenstandene du trenger til drift av ridesenteret ditt. Her kjøper du også underlag til boksene dine
 • Mat og utstyr, hvor du kan kjøpe mat og utstyr for så å gjøre det tilgjengelig for leietakerne dine i stedet for å bruke dem på dine egne hester

Bokser, verksteder, enger og drivhus kan kjøpes på siden de brukes på. Løpebaner og kalver (avhengig av hvilken spesialitet ridesenteret ditt har) kjøpes på konkurransesiden.

På butikksiden kan du også sjekke inventaret ditt eller selge gjenstander hvis du vil det, men du vil ikke kunne selge løpebaner, bokser, enger, drivhus eller verksteder der.

> 1.4 – Bokser

boks 2**

Du kan ha én leietaker i hver boks. Antall bokser du kan kjøpe fra butikken avhenger av ansienniteten din på Howrse, og du vil kunne kjøpe én boks for hver andre dag med ansiennitet. Hvis du derimot bygger dem i verkstedet ditt, kan du få tak i så mange bokser du vil.

Det finnes forskjellige bokser i forskjellige størrelser. Større bokser gir hester mer moral når de våkner fordi de er mer komfortable for hesten.
Kvaliteten på boksene har også en innvirkning på ridesenterets prestisje.

Underlag

Du trenger underlag i boksene dine for at de skal kunne romme en hest eller en ponni. Kjøp underlag i ridesenterets butikk. Når det produseres flere enheter med underlag vil det vises til høyre på butikksiden i inventaret ditt. Gå til «Boksene»-siden og velg underlaget du vil bruke; du kan bare velge et underlag som du har nok av i inventaret ditt.

Når du kjøper en ny boks følger det med underlag som samsvarer med den typen underlag du har valgt som standard i ridesenteret ditt.

Underlaget i bokser med innlosjerte hester, eldes hver dag. Etter 7 dager fjernes underlaget automatisk under den daglige oppdateringen klokken 04:00, og erstattes med rent underlag hvis du har nok i inventaret ditt. Hvis du ikke har nok vil ikke boksene få noe nytt underlag, og prestisjen din vil synke. Husk å sjekke lagerbeholdningen din jevnlig.

Underlaget du velger å bruke i boksene dine påvirker også leietakerne dine. Jo bedre kvalitet det er på underlaget, desto mer energi vil gjenvinnes og mindre moral vil tapes når en hest står i boksen.

Reparasjoner

Slitasjenivået til de utleide boksene dine øker med 1% hver dag. Du må reparere dem før de når 100% slitasje.

reparer ikonet ved siden av boksens slitasje kan brukes til å reparere boksen. Reparasjonskostnadene avhenger av slitasjenivået, boksens kvalitet og hvilke oppgraderinger som er tilgjengelige i boksen.

Hvis du ikke reparerer en boks, vil den bli ubrukelig når den når 100% slitasje. Når dette skjer vil den ikke regnes med i prestisjen til ridesenteret ditt, og hesten som sto i dem vil kastes ut. Equus-balansen din vil da belastes for de gjenværende innlosjeringskostnadene, som vil refunderes til hestens eier. Du kan når som helst reparere en boks for å gi leietakerne dine muligheten til å bruke senteret ditt igjen.

Reserveringer

Dersom du vil ønske hestene til en bestemt spiller velkomne, så er alt du trenger å gjøre å reservere en eller flere bokser via «reserver denne boksen»-lenken.

> 1.5 – Enger

Land mellomstor eng

Du vil måtte kjøpe enger fra ridesenterets butikk. Disse engene vil brukes som beiter for leietakerne dine og til jordbruk, en viktig inntektskilde. Enger som selges i butikken har ulikt terreng.

Fruktbarhet er viktig, siden det avgjør hvor store avlingene dine blir. Dette regnes med i utregningen av kvaliteten på engene dine i dine detaljer, og hester som plasseres på en frodig eng spiser mer gress. Dette har innflytelse på hvor mye eiere som utplasserer hestene sine på ditt ridesenter er villig til å betale.

Enten du velger å gjøre en eng om til et beite, til dyrket mark eller du bruker den til oppdrett av kyr, vil den miste fruktbarhet når den brukes.Du er nødt til å legge enga brakk for å gjøre den fruktbar igjen.

En engs frodighet øker med 1% for hver dag den ligger brakk om våren eller på høsten, med 3% om sommeren, og 0,2% om vinteren. Landområder som ligger brakk om vinteren vil bare få frodigheten økt en smule.

Beitemark for innkvarterte hester

Området beitemarkene dine dekker må samsvare med antall bokser du har for å kunne møte behovene til hestene som har plass på ridesenteret ditt. Det betyr at et senter med 10 bokser må ha et landområde på minst 10 i beitestørrelse. Husk at det er lurt å eie flere enger for å kunne dyrke på dem, eller ha dem ubrukte så du kan rotere hvilke enger du bruker og la jorda gjenvinne fruktbarhet.

Jordbruk

Du kan til enhver tid ha 6 enger hvor du dyrker frem avlinger eller holder kyr, helt uavhengig av størrelsen på ridesenteret eller engene dine. Tilgjengeligheten og størrelsen på avlingene dine påvirkes av årstiden.

Dersom du har et drivhus kan du plante de frøene du ønsker i alle årstider uten andre begrensninger enn at man bare kan ha avlinger på 6 enger. Husk at drivhuset teller som en av engene. Du kan imidlertid ikke dyrke epler eller pass i drivhuset.

Slitasjenivået til drivhus øker med 1% per dag når det brukes til dyrking.

reparer-ikonet ved siden av drivhusets slitasje kan brukes til å reparere det. Reparasjonskostnadene avhenger av slitasjenivået og størrelsen på drivhuset. Hvis du ikke reparerer drivhusene dine vil de bli ubrukelige når slitasjenivået når 100%, og når dette skjer vil du vil miste avlingen som ble dyrket der. Du kan når som helst reparere drivhusene dine for å fortsette å bruke dem.

Tilgjengelige avlinger
FrøPlantesesongenTid fra planting til høsting:Avling
gulrotfrøGulrotfrøVår9 dager
carotte Gulrot
hvetefrøHvetefrøSommer9 dager
sonble Hvete
ressourcepaille Halm
havrefrøHavrefrøVår11 dager
avoine Havre
passfrøPassfrøHøst30 dager
pass Pass
eplefrøEplefrøHøstEn innhøsting hver høst
pomme Eple
linfrøLinfrøVår8 dager
ressourcelin Lin
lusernfrøLusernfrøSommer7 dager
fourrage Fôr

Om vinteren kan du ikke dyrke noe som helst dersom du ikke eier et drivhus. Dersom du har et drivhus vil du kunne dyrke hva du enn vil, bortsett fra epler og pass.

Du kan selge avlingene dine i butikken for å tjene penger.

Du kan også:

 • gjøre gulrøtter, havre og kraftfôr tilgjengelige for leietakerne dine, og dermed motta mer prestisje
 • Du kan også bruke hvete og epler til å lage blandingsfôr
 • bruke halm og underlag i boksene dine

For å starte en avling på en eng:

 • dra til ridesenteret og kjøp frøene og gjødslet du vil ha
 • dra til enga
 • om enga kan brukes klikker du på «Legg brakk» og deretter «Dyrk avling»
 • velg hvilke frø og hva slags gjødning som skal brukes på denne enga
 • bekreft handlingene og det vil begynne å vokse avlinger på enga!

Merk at bruk av gjødsel vil reduserer antall dager til modning.

Så snart innhøstingen er over vil engen ligge brakk for å la jordsmonnet hvile. Du kan deretter bruke engen til å dyrke avligner på igjen, eller som beitemark for hestene som bor på ridesenteret.

Oppdrett av kyr

Du kan også ale opp kyr på engene dine og bruke dem til produksjon av lær. Antall enger som kan brukes til kyr er begrenset til 6. Hvis du f.eks. allerede har 4 enger eller drivhus hvor det dyrkes avlinger, vil du ikke kunne bruke mer enn 2 enger til oppdrett av kyr.

Akkurat som hester trenger også kyr ett åkermål per ku. En liten eng er på 5 åkermål og har plass til 5 kyr.

Når du aler opp kyr kan du få lær av dem etter 30 dager. Etter dette blir enga lagt brakk, og du kan begynne å ale opp kyr på nytt.

Det finnes to typer kyr, og hver av dem gir spesifikke mengder lær.

> 1.6 – Verksteder

Verksteder lar deg produsere alle slags bygninger og alle gjenstandene du trenger til ridesenteret eller oppdrettsfarmene dine, med unntak av ressurser og gårdsprodukter. Det følger med et lite verksted når du oppretter ridesenteret ditt. Senere kan du legge til flere verksteder ved å enten kjøpe dem eller bygge dem i verkstedene du allerede eier.

Produksjon

Hvor mange verksteder du kan bruke samtidig avhenger av prestisjeverdien til ridesenteret ditt.

 • Mellom 0% og 20% prestisje: 1 aktivt verksted
 • Mellom 20% og 40% prestisje: 2 aktive verksteder
 • Mellom 40% og 60% prestisje: 3 aktive verksteder
 • Mellom 60% og 80% prestisje: 4 aktive verksteder
 • Mellom 80% og 100% prestisje: 5 aktive verksteder

Produksjonstiden og hvilke ressurser som trengs kommer an på hvilke gjenstander du ønsker å produsere.

Produksjon RessurserVarighet
box12 Boks 1*ressourcebois Trevirke x 25
ressourcesable Sand x 25
3 timer
box16 Boks 2**ressourcebois Trevirke x 500
ressourcesable Sand x 500
2 dager
box18 Boks 3***ressourcebois Trevirke x 2500
ressourcesable Sand x 2500
8 dager
atelierpetit Lite verkstedressourcebois Trevirke x 250
ressourcesable Sand x 250
1 dag
ateliermoyen Mellomstort verkstedressourcebois Trevirke x 1250
ressourcesable Sand x 1250
4 dager 4 timer
ateliergrand Stort verkstedressourcebois Trevirke x 3750
ressourcesable Sand x 3750
12 dager 12 timer
serrepetite Lite drivhusressourcebois Trevirke x 50
ressourcesable Sand x 50
5 timer
serremoyenne Mellomstort drivhusressourcebois Trevirke x 250
ressourcesable Sand x 250
20 timer
serregrande Stort drivhusressourcebois Trevirke x 2000
ressourcesable Sand x 2000
6 dager 12 timer
abreuvoir Vanntrauressourcefer Jern x 1500
3 dager
douche Dusjressourcefer Jern x 2500
5 dager
tracteur Traktorressourcefer Jern x 2500
5 dager
auge Mattrauressourcefer Jern x 1500
3 dager
brideclassique1x 1* Klassisk hodelagressourcefer Jern x 10
ressourcecuir Lær x 90
5 timer
brideclassique2x 2** Klassisk hodelagressourcefer Jern x 20
ressourcecuir Lær x 180
10 timer
brideclassique3x 3*** Klassisk hodelagressourcefer Jern x 80
ressourcecuir Lær x 720
1 dag 16 timer
selleclassique1x 1* Klassisk salressourcefer Jern x 20
ressourcecuir Lær x 230
12 timer
selleclassique2x 2** Klassisk salressourcefer Jern x 40
ressourcecuir Lær x 460
1 dag
selleclassique3x 3*** Klassisk salressourcefer Jern x 160
ressourcecuir Lær x 1840
4 dager
tapisclassique1x 1* klassisk salunderlagressourcelin Lin x 20
10 timer
bande1x 1* Bandasjerressourcelin Lin x 10
5 timer
bonnet1x 1* Ørehetteressourcelin Lin x 10
5 timer
cloches Kopperressourcecuir Lær x 500
1 dag
cravache Ridepiskressourcecuir Lær x 1000
2 dager
eperons Sporerressourcefer Jern x 1500
3 dager
longe Longeressourcecuir Lær x 1250
5 dager
crampons Brodderressourcefer Jern x 1750
3 dager 12 timer
mash Blandingsfôrsonble Hvete x 500
pomme Eple x 200
graineslin Linfrø x 100
12 timer
engraisk 1*-gjødselcrottin Hestepærer x 200
6 timer
engraissadechir 2**-gjødselcrottin Hestepærer x 400
12 timer
engraisfumier Naturgjødselcrottin Hestepærer x 600
ressourcepaille Halm x 200
1 dag 12 timer
bridewestern1x 1* Western-hodelagressourcefer Jern x 10
ressourcecuir Lær x 90
5 timer
bridewestern2x 2** Western-hodelagressourcefer Jern x 20
ressourcecuir Lær x 180
10 timer
bridewestern3x 3*** Western-hodelagressourcefer Jern x 80
ressourcecuir Lær x 720
1 dag 16 timer
sellewestern1x 1* Westernsalressourcefer Jern x 20
ressourcecuir Lær x 230
12 timer
sellewestern2x 2** Westernsalressourcefer Jern x 40
ressourcecuir Lær x 460
1 dag
sellewestern3x 3*** Westernsalressourcefer Jern x 160
ressourcecuir Lær x 1840
4 dager
tapiswestern1x 1* western-salunderlagressourcelin Lin x 20
10 timer
Reparasjoner

Slitasjenivået til et verksted øker med 1% hver dag, uansett om det er i bruk eller ikke.

ikonet ved siden av verkstedets slitasje kan brukes til å reparere det. Reparasjonskostnadene avhenger av slitasjenivået og størrelsen på verkstedet.

Hvis du ikke reparerer verkstedene dine vil de bli ubrukelige når slitasjenivået når 100%, og du vil miste eventuelle gjenstander som var i produksjon. Du kan når som helst reparere verkstedene dine for å fortsette å bruke dem.

2 / Få ridesenteret ditt til å blomstre

> 2.1 – Innkvarterte hester

Prisen på losji

Ridesenteret ditt kan ta inn innlosjerte hester. Du kan velge hvor mye det koster for hver natt med innlosjering i Administrering av ridesenteret ditt. Denne kostnaden må være på mellom 20 equus og 200 equus. Husk at når du innlosjerer dine egne hester koster det deg ingenting, men senteret ditt vil heller ikke tjene noe på det.

Minstekrav til ferdigheter

Du kan bestemme et minimums ferdighetsnivå for at hester skal kunne innlosjeres ved senteret ditt. Dette gjør du i Administrering av ridesenteret ditt. Kun hester som oppfyller dette kravet kan registrere hesten sin på ditt senter. Husk at dette også gjelder oppdrettere du har reservert en boks til. Hvis hesten deres ikke møter kravet du har satt, vil de ikke kunne innlosjere hesten sin hos deg.

Innlosjeringsfrist

Når innlosjeringsperioden deres er over, vil leietakerne forlate senteret ditt like etter den daglige oppdateringen av nettsiden klokken 04:00.

Utvidelse av opphold

Sjekk administrasjonssiden din jevnlig for å få siste nytt. Her finner du forlengelsesforespørsler fra oppdrettere som ønsker å ha hesten sin innlosjert hos deg lenger, og du vil enten kunne godta eller avslå disse forespørslene.

Innkvarterte hesters påvirkning på prestisje

Hestene som er innlosjert hos deg påvirker senteret ditt på flere måter. Både gjennom antall hester og den beste ferdigheten til hver hest.

> 2.2 – Fordeler for leietakere

Du kan gjøre forskjellig utstyr og mat tilgjengelig for leietakerne dine via Administrering av ridesenteret ditt.
Når du gjør ett av disse produktene tilgjengelig, vil leietakerne dine kunne benytte seg av dette produktet gratis under innlosjeringsperioden, direkte fra ditt inventar.
For å kunne gjøre et produkt tilgjengelig for leietakerne dine må du ha en viss mengde av produktet i inventaret. Denne mengden er basert på antallet bokser du har i ridesenteret ditt, og du må passe på å alltid ha nok av det tilgjengelig. Minimumsmengden for hvert produkt kan du se på administreringssiden din.

GjenstandAntall som kreves per boks
1* klassisk salSal1
1* klassisk hodelagHodelag1
1* klassisk salunderlagSalunderlag1
1* ØrehetteØrehette1
1* bandasjerBandasjer1
gulrotGulrot15
blandingsfôrBlandingsfôr15
fôrFôr150
havreHavre75

For at en gjenstand skal vises i listen over fordeler på ridesenterets registreringsside, må du ha dobbelt så mye som minimumsmengden i inventaret ditt.

> 2.3 – Oppgraderinger

Oppgraderinger i boksen

For å gjøre det hyggeligere for hestene som står på ridesenteret ditt, kan du kjøpe oppgraderinger til boksene:

 • vanntrau: når du gir vann til hestene vil hester med vanntrau i boksen sin motta fire ganger så mye energi og moral som hestene uten vanntrau.
 • dusj: når du utfører handlinger vil hester med en dusj i boksen sin bruke 10% mindre energi enn hester uten dusj.

Du kan bare legge til én dusj og ett vanntrau i hver boks.

Å tilby dusjer og vanntrau øker prestisjeverdien til ridesenteret ditt.

Oppgraderinger for enger

For å øke avkastningen fra avlinger og kyr på ridesenteret ditt, kan du skaffe oppgraderinger som kan plasseres på de forskjellige engene dine:

 • mattrau: hvis du aler opp kyr på en eng med et mattrau vil kyrne dine produsere 30% mer lær.
 • traktor: å ha en traktor på en eng øker avkastningen fra avlingene på enga med 50%

Du kan bare ha ett mattrau og én traktor per eng.

> 2.4 – Oppdrag

lecon

Ridesenteret ditt kan tilby oppdrag. Eierne av hestene som står på ridesenteret ditt bestemmer om de vil godta disse oppdragene eller ikke. På dette vil de tjene et visst antall equus, og hesten deres vil få ferdighetspoeng. Equusene de mottar vil ikke trekkes fra din reserve, så du er ikke nødt til å betale noe.

Oppdragsbelønninger avhenger av prestisjen til leietakerne på ridesenteret ditt, men senteret ditt kan tilby et ubegrenset antall oppdrag per dag. Kun normale hester blir talt med i utregningen.

I tillegg vil du motta en viss mengde equus og ressurser når leietakerne dine fullfører et oppdrag. Disse mengdene er basert på den beste ferdigheten til hesten som fullfører det. Du bestemmer hvor stor andel oppdrag som skal gi equus (ridetime) i forhold til ressurser via Administrering av ridesenteret ditt. Hvilken type ressurs du får avhenger av plasseringen til ridesenteret ditt:

 • Skogen: trevirke
 • Fjellet: jern
 • Stranda: sand

Vær oppmerksom på at mengden ressurser du kan motta fra oppdrag begrenses av ressursens tilgjengelighet. Tilgjengeligheten fornyes hver dag avhengig av prestisjen til ridesenteret ditt, og den kan ikke overstige 2000 enheter.

Når en av leietakerne dine fullfører et oppdrag som gir ressurser, vil mengden ressurser dobles hvis en arbeidshest ble brukt.

> 2.5 – Konkurranse

competition

Du kan organisere konkurranser på ridesenteret ditt. Når hestene med best rangering på Howrse blir med i konkurransene dine vil ridesenterets prestisje stige!

Du kan stille inn forskjellige parametere som avgjør hvilke hester som har tilgang til konkurransen din.

Det må være 5 deltagere i hver konkurranse. Konkurranser starter automatisk noen minutter etter at påmeldingen er stengt. Påmeldingen åpner igjen 1 til 24 timer etter at den siste konkurransen fant sted, avhengig av hva slags konkurranse det er snakk om. Så lenge ingen hester er påmeldte, kan du endre minimumsnivået eller banen til konkurransen via konkurransesiden i ridesenter-menyen.Hvis konkurransen din ikke har startet på 5 dager eller mer, kan du endre den selv om det er påmeldte hester.

Engelsk ridestil-konkurranser

Dersom ridesenteret ditt spesialiserer seg i engelsk ridestil, kan du arrangere:

 • hurtighetsløp (trav eller galopp)
 • terrengløpskonkurranser
 • sprangridningskonkurranser
 • dressurkonkurranser

Når du arrangerer sprangridning- og dressurkonkurranser, før noen hester kan registrere seg, må vanskelighetsgraden på banene du bygger møte minimumsnivåene for utholdenhet i terrengløpskonkurranser, for sprang i sprangridningskonkurranser, og dressur for dressurkonkurranser.

Når du oppretter et ridesenter, vil du motta en liten løpebane hvor det kan arrangeres ett løp om dagen. Du kan kjøpe enda en bane senere fra konkurranser-siden. Hvert ridesenter kan ha inntil 2 løpebaner. For å tjene optimal prestisje må du arrangere 2 løp og derfor ha 2 baner.

western-ridestil-konkurranser

Dersom ridesenteret ditt spesialiserer seg i western-ridestil, kan du arrangere:

 • tønneløpskonkurranser
 • cutting-konkurranser
 • trail class-konkurranser
 • reining-konkurranser
 • western pleasure-konkurranser

Når du arrangerer reining- og trail class-konkurranser, fr noen hester kan registrere seg, må vanskelighetsgraden i banene du bygger møte minimumskravet for galopp i reining-konkurranser, og for dressur i trail class-konkurranser.

Å arrangere en cutting-konkurranse krever at du har kalver når du oppretter eller redigerer konkurransen din. Når du oppretter en konkurranse mottar du din første kalv gratis. Antall kalver bestemmer hva konkurransens minimumskrav for utholdenhet er.

Konkurranser for hester på lavt nivå

Du kan reservere plass i konkurranser som er åpne for hester på lavt nivå. Konkurransene dine får større prestisje enn de som er på samme nivå og som er åpne for alle hester. Du vinner også 500 equus hver gang konkurransene dine for hester på lavt nivå finner sted.

Hester på lavt nivå er hester som:

 • har færre enn 20 seiere
 • ikke har ferdigheter over 1660
 • som ikke har ferdigheter med et genetisk potensial over 2320

Denne verdien beregnes på nytt hver natt.

> 2.6 – Ansatte

Du kan få ansatte ved ridesenteret ditt.

Hver ansatt gir en bonus til ridesenteret ditt når de er ansatte der. Du kan ansette flere på en gang, men ikke den samme personen flere ganger. Du kan derimot forlenge kontrakten til en ansatt før den løper ut.

Fra tid til annen kan du få fatt i ekspertdiplomer som har begrenset varighet. Når dette skjer vil alle du har ansatt for øyeblikket bli eksperter så lenge ekspertdiplomet er aktivt. Bonusen de gir ridesenteret vil dobles.

3 / Reklamer for ditt ridesenter

> 3.1 – Ridesenterets profilside

parchemin

Informasjon om deg vil være synlig for alle spillere. Du kan se dem i Administrering av ridesenteret ditt. På den samme siden kan du opprette en presentasjon av ridesenteret ditt som vil vises på samme måte som den du har på oppdrettersiden din. Du kan endre denne presentasjonen når som helst.

Du kan også se detaljene til alle andre sentre ved å klikke på navnet deres. Disse detaljene lar deg sammenligne ditt senter med andre, slik at du kan se hvor du trenger å gjøre forandringer om du vil stige på rangeringen.

> 3.2 – Senterets prestisje

Prestisjen til ridesenteret ditt er en måling av senterets kvalitet. En høy prestisje betyr at senteret ditt har et godt renommé og vil tiltrekke seg flere leietakere. Pass på å sjekke prestisjen din jevnlig for å kunne klatre oppover i rangeringene.

Fem forskjellige hovedfaktorer påvirker et ridesenters prestisje.

Ridesenterets komfort

Ridesenterets komfort avhenger av kvaliteten på boksene dine og tjenestene du tilbyr leietakerne dine. Dermed består prestisjen av:

 • størrelsen på boksene dine
 • kvaliteten på underlaget
 • om du har en dusj i boksene dine
 • om du har gjort mat tilgjengelig for leietakerne dine (fôr, havre, gulrøtter og blandingsfôr)
 • om du har gjort utstyr tilgjengelig for leietakerne dine, og kvaliteten på dette utstyret (salunderlag, sal, hodelag, ørehette, bandasjer)
Engprestisje

Engene du tilbyr leietakerne dine som beiter må være fruktbare, og det må være nok av dem.

Ridesenterets kapasitet

Jo større ridesenteret ditt er desto flere leietakere kan det ha, og desto høyere prestisje får det. Det ideelle er å ha 100 bokser (flere bokser enn det påvirker ikke prestisjen), og at minst 50% av disse er i bruk.

Leietakernes ferdigheter

Hestene du velger å innlosjere påvirker så klart også prestisjen til ridesenteret ditt. Den beste ferdigheten til hver hest tas med i beregningen, men ikke ferdighetene til spesielle hester.

Konkurranser

De fem konkurransene senteret ditt kan avholde påvirker senterets totale prestisje. Pass på å sjekke hvor mye prestisje du får fra hver av dem.

> 3.3 – Rangeringer

Rangering av ridesentre podium

Ridesentrene trengs for at spillet skal fungere skikkelig. De huser hestene og lar oppdretterne trene dem. Sentrene har 3 rangeringstyper:

 • Prestisje
 • antall innlosjerte hester
 • De mest populære ridesentrene: denne rangeringen er basert på hvor mange forskjellige spillere som var på besøk dagen før. Det er unødvendig å besøke en profilside flere ganger om dagen, da bare ett besøk per spiller vil tas med i beregningen.
Rangering av konkurransene

På denne siden kan du se rangeringen av de mest prestisjefylte konkurransene og størrelsen på premiepotten, og se sentrene som avholder dem.

De beste hestene på Howrse konkurrerer i disse tilstelningene.

For å belønne at konkurranser avholdes ofte, vil konkurranser med mer enn 75% prestisje som som ikke er aktive i mer enn fem dager, tape 1% prestisje per dag etter dette.

> 3.4 – Rosettene

Ridesenterrosetter

Rosetter er belønninger for hester som kommer i mål først i enkelte konkurranser, og som gir deg dobbelt opp av equus! Bare konkurranser med mer enn 75% prestisje gir ut rosetter.

Rosetter er en god måte å få ridesenteret ditt til å skille seg ut på, fordi de vises frem på den spesielle rosettsiden for alle hestene som har vunnet dem.

For å aktivere rosetten din, kan du ganske enkelt gå til konkurransesiden din.

... eller se svarene til de oftest stilte spørsmålene (FAQ)

Da jeg registrerte hestene min på senteret mitt var kost og losji gratis når det ikke skulle vært det!

Innkvartering er gratis for dine egne hester. Det er derfor vanlig å se «gratis» når du registrerer hestene dine i ditt eget senter. Andre spillere vil måtte betale for å registrere hestene deres på senteret ditt.

Gå opp

Hvordan reparerer jeg en boks?

reparer ikonet finner du ved siden av statusoversikten til hver boks på «Boksene»-siden.

Gå opp

Hvorfor kan jeg ikke kjøpe en ny boks?

Du kan kjøpe én boks for hver andre dag med ansiennitet. Hvis du vil vite hvor mange bokser ridesenteret ditt kan ha, må du dele ansienniteten din på to. Husk at denne begrensningen ikke gjelder bokser som er produsert i verksteder.

Gå opp

Kan jeg selge en eng tilbake til butikken?

Nei, du kan bare ødelegge engen din, men du vil ikke få penger tilbake.

Gå opp

Jeg har lagt engen min brakk, men den blir ikke frodigere. Hvorfor ikke?

Frodighetsøkningen for hver brakklagt dag er 1% om våren og høsten, 3% om sommeren, og 0,2% om vinteren. Så å legge enger brakke om vinteren øker frodigheten veldig lite.

Gå opp

Passfrøene mine vokser ikke. Hvorfor?

Hvis du ikke kan dyrke denne veldig spesielle planten, betyr det at du ikke har gitt den optimale vekstvilkår.

Den krever en stor eng, gjødning laget av hestepærer, og så klart 25 passfrø. Ikke glem at denne planten kun kan sås om høsten, og at spirene er følsomme overfor både frost og tørke.

Gå opp

Konkurransen min begynner ikke. Hva gjør jeg?

Forsikre deg om at vanskelighetsgraden står til belønningen. Spillere med gode hester vil ikke registrere dem i en konkurranse der de ikke vil vinne særlig mye penger. Du kan øke vanskelighetsgraden når du har arrangert konkurransen noen ganger. Husk at en konkurranse som begynner i det små, og så vokser seg større, er bedre enn en konkurranse som ingen melder seg på ....

Gå opp