Ridesenterets håndbok

Å drive et ridesenter

Opprett og administrer ridesenteret ditt for å:

  • Ta imot innlosjerte hester
  • Tilby beite
  • Dyrke en rekke produkter
  • Lage nyttige gjenstander til ridesenteret ditt og oppdrettsfarmene dine
  • Opprette og administrere konkurransene dine

Du får tilgang når du fullfører målene dine som oppdretterlærling.