Ridesenterets håndbok

Valg av plassering

Når du lager et ridesenter, må du velge hvor du vil plassere det. Det kan plasseres tre steder:

  • baladeforetSkog
  • ballademontagneFjell
  • baladeplageStrand

Leietakerne dine vil komme seg raskere frem under enkelte ritt, avhengig av hvor ridesenteret ditt er plassert:

  • under skogsritt hvis senteret befinner seg i skogen
  • under strandritt hvis senteret befinner seg på stranden
  • under fjellritt hvis senteret befinner seg på fjellet

Hver ridesenter-plassering har også en spesiell ressurs du kan samle hver gang leietakerne dine fullfører et oppdrag. Disse ressursene lar deg produsere de fleste gjenstandene som kan kjøpes i butikken.

PlasseringRessurser
localisationforetSkogressourceboisTrevirke
localisationmontagneFjellressourceferJern
localisationplageStrandressourcesableSand