Ridesenterets håndbok

Jordbruk og enger

Land

Du må kjøpe beiter fra ridesenterbutikken. Disse beitene kan brukes av leietakerne dine, og de kan brukes til jordbruk – en viktig inntektskilde. Beitene som selges i butikken, har ulike overflater.

Fruktbarhet er viktig, siden det avgjør hvor store avlingene dine blir. Dette regnes med i utregningen av kvaliteten på engene dine i dine detaljer, og hester som plasseres på en frodig eng spiser mer gress. Dette har innflytelse på hvor mye eiere som utplasserer hestene sine på ditt ridesenter er villig til å betale.

Enten du gjør et beite om til en eng eller til dyrket mark, eller dersom du bruker det til oppdrett av kyr, vil det miste fruktbarhet når det brukes. Du kan legge beitet brakt for å gjøre det fruktbart igjen.

Et beite får 1 prosent fruktbarhet hver dag for jord som ligger brakk om våren og høsten, 3 prosent om sommeren og 0,2 prosent om vinteren. Jord som ligger brakk, har derfor veldig lav fruktbarhet om vinteren.

Beitemark for innkvarterte hester

Engområdet må tilsvare antallet bokser for å innfri kravene til hestene som er innlosjert i ridesenteret. Et senter med 10 bokser må for eksempel ha et engareal på minst 10. Det er alltid en god idé å ha flere beiter tilgjengelig, slik at du kan dyrke avlinger eller la ett eller flere ligge brakke, slik at jorden kan bli fruktbar igjen.

Jordbruk

Du kan til enhver tid ha 6 beiter hvor du dyrker avlinger eller holder kyr, uavhengig av størrelsen på ridesenteret eller beitet. Tilgjengeligheten og størrelsen på avlingene påvirkes av årstiden.

Dersom du har et drivhus kan du plante de frøene du ønsker i alle årstider uten andre begrensninger enn at man bare kan ha avlinger på 6 enger. Husk at drivhuset teller som en av engene. Du kan imidlertid ikke dyrke epler eller pass i drivhuset.

Slitasjenivået til drivhus økes med 1 prosent hver dag når det brukes til dyrking.

reparer-ikonet ved siden av drivhusets slitasje kan brukes til å reparere det. Reparasjonskostnadene avhenger av slitasjenivået og størrelsen på drivhuset. Hvis du ikke reparerer drivhusene dine vil de bli ubrukelige når slitasjenivået når 100%, og når dette skjer vil du vil miste avlingen som ble dyrket der. Du kan når som helst reparere drivhusene dine for å fortsette å bruke dem.

Tilgjengelige avlinger

FrøPlantesesongenTid fra planting til høsting:Avling
gulrotfrøGulrotfrøVår9 dager
carotte Gulrot
hvetefrøHvetefrøSommer9 dager
sonble Hvete
ressourcepaille Halm
havrefrøHavrefrøVår11 dager
avoine Havre
passfrøPassfrøHøst30 dager
pass Pass
eplefrøEplefrøHøstEn innhøsting hver høst
pomme Eple
linfrøLinfrøVår8 dager
ressourcelin Lin
lusernfrøLusernfrøSommer7 dager
fourrage Fôr

Om vinteren kan du ikke dyrke noe som helst dersom du ikke eier et drivhus. Dersom du har et drivhus vil du kunne dyrke hva du enn vil, bortsett fra epler og pass.

For å tjene penger kan du selge avlingene dine i butikken.

Du kan også:

  • gjøre gulrøtter, havre og kraftfôr tilgjengelige for leietakerne dine, og dermed motta mer prestisje
  • Du kan også bruke hvete og epler til å lage blandingsfôr
  • bruke halm og underlag i boksene dine
For å bruke et beite til å dyrke avlinger:
  • gå til ridesenterbutikken for å kjøpe frøene og gjødselen du vil bruke
  • gå til beitesiden
  • hvis beitet allerede er i en eng, kan du klikke på «Brakk» og deretter «Avling»
  • velge frøene og gjødselen til dette beitet
  • godkjenn – det kan nå dyrkes avlinger på beitet!

Merk at bruk av gjødsel vil reduserer antall dager til modning.

Så snart innhøstingen er over vil engen ligge brakk for å la jordsmonnet hvile. Du kan deretter bruke engen til å dyrke avligner på igjen, eller som beitemark for hestene som bor på ridesenteret.

Oppdrett av kyr

Du kan også ale opp kyr på engene dine og bruke dem til produksjon av lær. Antall enger som kan brukes til kyr er begrenset til 6. Hvis du f.eks. allerede har 4 enger eller drivhus hvor det dyrkes avlinger, vil du ikke kunne bruke mer enn 2 enger til oppdrett av kyr.

Akkurat som hester trenger også kyr ett åkermål per ku. En liten eng er på 5 åkermål og har plass til 5 kyr.

Når du aler opp kyr kan du få lær av dem etter 30 dager. Etter dette blir enga lagt brakk, og du kan begynne å ale opp kyr på nytt.

Det finnes to typer kyr, og hver av dem gir spesifikke mengder lær.