Ridesenterets håndbok

Leietakerne

Prisen på losji

Ridesenteret ditt kan ta inn innlosjerte hester. Du kan velge hvor mye det koster for hver natt med innlosjering i Administrering av ridesenteret ditt. Denne kostnaden må være på mellom 20 equus og 200 equus. Husk at når du innlosjerer dine egne hester koster det deg ingenting, men senteret ditt vil heller ikke tjene noe på det.

Minstekrav til ferdigheter

Du kan bestemme et minimums ferdighetsnivå for at hester skal kunne innlosjeres ved senteret ditt. Dette gjør du i Administrering av ridesenteret ditt. Kun hester som oppfyller dette kravet kan registrere hesten sin på ditt senter. Husk at dette også gjelder oppdrettere du har reservert en boks til. Hvis hesten deres ikke møter kravet du har satt, vil de ikke kunne innlosjere hesten sin hos deg.

Innlosjeringsfrist

Når innlosjeringsperioden deres er over, vil leietakerne forlate senteret ditt like etter den daglige oppdateringen av nettsiden klokken 04:00.

Utvidelse av opphold

Sjekk administrasjonssiden din jevnlig for å få siste nytt. Her finner du forlengelsesforespørsler fra oppdrettere som ønsker å ha hesten sin innlosjert hos deg lenger, og du vil enten kunne godta eller avslå disse forespørslene.

Innkvarterte hesters påvirkning på prestisje

Hestene du innlosjerer, har en innvirkning på senteret ditt, avhengig av antall hester og de beste ferdighetene deres.