Ridesenterets håndbok

Oppdragene

Ridesenteret ditt kan organisere oppdrag. Det er de som oppdretter hestene du innlosjerer, som må avgjøre om du burde organisere et oppdrag på senteret ditt. Slik kan de tjene en viss mengde equus og ferdighetspoeng for hestene sine. Dette beløpet tas ikke fra deg – du må ikke betale noe.

Oppdragsbelønninger avhenger av prestisjen til leietakerne på ridesenteret ditt, men senteret ditt kan tilby et ubegrenset antall oppdrag per dag. Kun normale hester blir talt med i utregningen.

I tillegg vil du motta en viss mengde equus og ressurser når leietakerne dine fullfører et oppdrag. Disse mengdene er basert på den beste ferdigheten til hesten som fullfører det. Du bestemmer hvor stor andel oppdrag som skal gi equus (ridetime) i forhold til ressurser via Administrering av ridesenteret ditt. Hvilken type ressurs du får avhenger av plasseringen til ridesenteret ditt:

  • Skogen: trevirke
  • Fjellet: jern
  • Stranda: sand

Vær oppmerksom på at mengden ressurser du kan motta fra oppdrag begrenses av ressursens tilgjengelighet. Tilgjengeligheten fornyes hver dag avhengig av prestisjen til ridesenteret ditt, og den kan ikke overstige 2000 enheter.

Når en av leietakerne dine fullfører et oppdrag som gir ressurser, vil mengden ressurser dobles hvis en arbeidshest ble brukt.