Ridesenterets håndbok

Ansatte

Du kan få ansatte ved ridesenteret ditt.

Hver ansatt gir en bonus til ridesenteret ditt når de er ansatte der. Du kan ansette flere på en gang, men ikke den samme personen flere ganger. Du kan derimot forlenge kontrakten til en ansatt før den løper ut.

Fra tid til annen kan du få fatt i ekspertdiplomer som har begrenset varighet. Når dette skjer vil alle du har ansatt for øyeblikket bli eksperter så lenge ekspertdiplomet er aktivt. Bonusen de gir ridesenteret vil dobles.