Ridesenterets håndbok

Senterets prestisje

Prestisjen til ridesenteret ditt er en måling av senterets kvalitet. En høy prestisje betyr at senteret ditt har et godt renommé og vil tiltrekke seg flere leietakere. Pass på å sjekke prestisjen din jevnlig for å kunne klatre oppover i rangeringene.

Fem forskjellige hovedfaktorer påvirker et ridesenters prestisje.

Ridesenterets komfort

Ridesenterets komfort avhenger av kvaliteten på boksene dine og tjenestene du tilbyr leietakerne dine. Dermed består prestisjen av:

  • størrelsen på boksene dine
  • kvaliteten på underlaget
  • om du har en dusj i boksene dine
  • om du har gjort mat tilgjengelig for leietakerne dine (fôr, havre, gulrøtter og blandingsfôr)
  • om du har gjort utstyr tilgjengelig for leietakerne dine, og kvaliteten på dette utstyret (salunderlag, sal, hodelag, ørehette, bandasjer)

Engprestisje

Engene du tilbyr leietakerne dine som beiter må være fruktbare, og det må være nok av dem.

Ridesenterets kapasitet

Jo større ridesenteret ditt er desto flere leietakere kan det ha, og desto høyere prestisje får det. Det ideelle er å ha 100 bokser (flere bokser enn det påvirker ikke prestisjen), og at minst 50% av disse er i bruk.

Leietakernes ferdigheter

Hestene du velger å innlosjere påvirker så klart også prestisjen til ridesenteret ditt. Den beste ferdigheten til hver hest tas med i beregningen, men ikke ferdighetene til spesielle hester.

Konkurranser

De fem konkurransene senteret ditt kan avholde påvirker senterets totale prestisje. Pass på å sjekke hvor mye prestisje du får fra hver av dem.