Oppdretterens håndbok

Oppdrettshestene dine

oppdrettsgårdene

Oppdrettsfarmer lar deg omgruppere hestene som tilhører deg, uavhengig av hvem oppdretterne deres er.

Du får tilgang når du fullfører målene dine som oppdretterlærling.

Du kan registrere én ekstra oppdrettsfarm for hver 60. dag med ansiennitet. Det er mulig å registrere inntil 5 oppdrettsfarmer.

Ved å abonnere på Pegasus-kontoen kan du registrere opp til 50 oppdrettsgårder. I tillegg kan du omgruppere disse oppdrettsfarmene under fem kategorier, også med sin egen farge, for å lettere finne dem.

Stutterinavn

Enhver oppdrettsfarm kan bli kjent og bygge opp sitt rykte basert på hestene den produserer. Du kan registrere et stutterinavn og legge det til navnet på hesten du har produsert. Dette stutterinavnet kan ikke fjernes av fremtidige eiere av hestene som er produsert på din farm. Du kan heller ikke legge til navn på hester som ikke er født på din oppdrettsfarm.

Du får tilgang når du fullfører målene dine som oppdretterlærling.

Du kan opprette et ekstra stutterinavn for hver 30. dag med ansiennitet. Du får også flere stutterinavn ved å tegne abonnement på en Pegasus-konto.

Du kan ha flere stutterinavn og bruke dem ettersom hvilke raser du benytter. For eksempel kan du skille mellom forskjellige avstamninger fra en spesifikk oppdrettsfarm fokusert på raser.

Rasene og den blå stjernen

Det er mange forskjellige raser på Howrse, for både hester og ponnier. Du kan skille renrasede hester fra blandingsraser via Genetikk-fanen på hestens skjema. I tillegg vil renrasede hester ha en blå stjerne på salg- og bedekningssider.

Avlsbegrensinger

Når du tar deg av hestene dine, kan du finne aldringspoeng eller bonuser (pisker, kar med fett osv.) og tjene equus (f.eks. gjennom oppdrag eller konkurranser). Hvis du vekker mer enn 1000 hester på ett døgn, vil disse fordelene deaktiveres, men de er aktive igjen neste dag.