Oppdretterens håndbok

Favoritter

Favoritter-prinsippet

Favoritter-systemet gjelder kun for bestigninger betalt med drakmer.

Du kan velge opptil 3 kort fra samlingen din, og disse vil være hånden din ved starten av spillet.