Oppdretterens håndbok

De pådratte sanksjonene

Brudd på disse reglene kan resultere i følgende sanksjoner:

  • Delvis eller komplett tap av karmapoeng
  • Midlertidig eller permanent utestengning fra spillet
  • Midlertidig eller permanent utestengning fra forumene
  • Midlertidig eller permanent utestengning fra det private meldingssystemet
  • Midlertidig eller permanent utestengning fra salg- og byttehandelssystemene
  • Midlertidig eller permanent utestengning fra rangeringene
  • Midlertidig eller permanent utestengning fra Skapelsesområdet
  • Delvis eller fullstendig oppheving av urettmessig tilegnede pass eller equus
  • Delvis eller fullstendig oppheving av urettmessig tilegnede hester, ressurser eller fortjenester