Oppdretterens håndbok

Spillteamet

Bare administratorer (de som har navnene sine i fet blå skrift) og moderatorer (de som har navn i grønn skrift) kan opprette nye regler, og bare de kan dele ut sanksjoner i spillet. Vi ber deg om å vennligst lytte til deres råd og følge deres instruksjoner.

Administratorer er Owlient-ansatte som tar seg av den generelle driften av siden. Moderatorer er valgt ut fra spillerne. De er der for å hjelpe deg når du trenger det, og for å passe på at reglene blir fulgt.

Administrering : Ow

Moderering : Alegria, FireLine, Ivanhoe