Karrooo…s produksjon

Her er alle hestene som er produsert av Karrooo… siden begynnelsen av spillet. Disse hestene har blitt avlet frem av hopper og har blitt født takket være deres anstrengelser.

pictoalertKarrooo… har ingen hester enda!