Nordiske hester

Guddommelige nordiske hester

nordique

Nordiske hester er guddommelige hester. Hver av dem er inspirert av en guddom fra norrøn mytologi.

De kan ikke dø, bli solgt eller rangeres. De kan ikke:

  • avles
  • bli tilpasset
  • delta i Grand Prix
  • bli eldet manuelt

De er ikke med i beregningen av prestisjen til ridesenteret de er innlosjert på.
Én gang om dagen kan de delta i konkurranser som er åpne for alle hester, i tillegg til konkurranser for spesielle hester, så lenge de har nok energi.